O projektu

FAQ

Co je cílem projektu ?

Přivést děti ke sportovnímu koloběhu, získání většího povědomí o možnostech sportovního koloběhu. Efektem pro cílovou skupinu je smysluplné trávení volného času pohybem.

Co se bude dít a kde?

Děti z oslovených ZŠ v okrese Ostrava, budou závodit na zapůjčených sportovních koloběžkách, na atletickém městském stadiónu v Ostravě -Vítkovicích.

Kategorie ml. žáci/žákyně, starší žáci/žákyně. Z každé školy postoupí nejlepší žáci a žákyně do finále. Projektem bude osloveno cca  160 základních škol

Jak to bude se startovným a cenami pro vítěze?

Startovné je zdarma!!! Ceny budou hodnotné.

Kolik dětí bude moci závodit za školu?

Z kapacitních důvodů lze uskutečnit závod pro max. 120 vybraných dětí (jedno kolo).

Kdo to pořádá?

Sportovní klub koloběhu Bokolobka tým Ostrava z.s., pořadatel mnoha sportovních akcí v regionu.

Výňatek ze stanov Bokolobka tým Ostrava z.s. :

„Popularizace a propagace koloběhu mezi dětmi, mládeží, ale také mezi dospělými.

Organizování a trénování sportovního koloběhu a disciplín, které s koloběhem souvisejí.

Spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření“

Kde budu moci výsledky projektu sledovat?

Kontakt na pořadatele:

www.kolobezkydoskol.cz , FB:  kolobezkydoskol,

email: bokolobkatym@gmail.com, tel. 605 557 656, 777 114 187